ปัจจุบันมีปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจกันอย่างต่อเนื่อง หลา […]...